Minna Canth – Työmiehen Vaimo 2014

Minna Canth – Työmiehen vaimo

Dramatisointi ja ohjaus Paavo Vanhanen

Näytelmän taustaa ja keskeiset teemat

Minna Canth (1844 – 1897) oli rohkea heikkojen puolestapuhuja ja epäkohtien kärkäs esiintuoja, joka puolusti naisia ja köyhiä paitsi teoksissaan, myös käytännössä.

Canth oli myös aikansa merkittävimpiä kirjailijoita ja hänen näytelmiään esitetään edelleen. Canthin näytelmät edustavat tyylipuhdasta realismia.

Työmiehen vaimo (1885) on yksi Canthin tunnetuimpia ja yhteiskunnallisesti radikaaleimpia teoksia. Sen päähenkilö menee naimisiin huonoksi aviomieheksi osoittautuvan miehen kanssa. Teksti kritisoi vahvasti sekä juoppoutta että miesten valta-asemaa avioliitossa.

Näytelmästä nousi suuri kohu ja muutama vuosi sen ilmestymisen jälkeen valtiopäivät hyväksyivät lakimuutoksen, joka oikeutti naisen hallitsemaan omaa ansiotuloaan.

Keskeisiä teemoja näytelmässä Työmiehen vaimo ovat naisten alistettu asema, hyväosaisten kovasydämisyys ja ennakkoluulot vähempiosaisia kohtaan, juoppouden aiheuttamat kärsimykset sekä ahdashenkisen uskonnollisuuden aiheuttama syyllisyys.

Vaikka moni asia onkin muuttunut Canthin ajoista ovat hänen vaatimuksensa oikeudenmukaisuudesta, vapaudesta ja tasa-arvosta edelleen ajankohtaisia.